Evenimentul și îmbrățișarea plină de iubire a Zeiței

Evenimentul și îmbrățișarea plină de iubire a Zeiței

 

Suntem Una,

Sunteți în interiorul meu,

      Cu fiecare pas pe care îl fac, voi sunteți acolo,

Fiecare răsuflare a mea, o împărtășim;

Suntem Una.

Isis Astara

 

Pe măsură ce energiile provenite de la Centrul Galactic se intensifică, este important ca ființele umane să devină conștiente de manifestarea Zeiței – a Mamei Divine. În trecut oamenii erau conștienți de energiile masculine provenite de la Centrul galactic, capabile să producă schimbarea polilor planetari, modificări climatice drastice, conducând chiar la dispariția anumitor specii. Este acum momentul să devenim conștienți de manifestarea iubirii divine a Zeiței, aspectul feminin al supervalului galactic, ce se va manifesta el însuși ca iubire, într-o formă cu mult mai înaltă, ce nu a mai fost cunoscută niciodată pe această Planetă.

Această energie va ușura trecerea prin momentul delicat al Evenimentului și efectiv va anula marea parte a negativității în momentul de vârf al tranziției. Cu cât ființele devin mai conștiente de această energie, cu atât ele devin capabile să o canalizeze prin câmpurile lor energetice și  prin corpurile lor, și cu atât mai mult se va ușura parcurgerea colectivă a căii ascensiunii.

Contactul direct cu energia și prezența Zeiței, arhetipul feminin divin originar, provenind direct din Sursa Primordială, va fi baza pentru stabilitatea, armonizarea și înălțarea colectivului ascensionat al ființelor umane de pe Noul Pământ. Noi profunzimi ale iubirii divine necondiționate vor fi revelate și făcute cunoscute umanității la o amploare fără precedent pe această Planetă.

Va fi revelată o integrare superioară a sexualității, manifestate în și întru iubire divină și înălțare, în care energia erotică va fi angrenată întotdeauna numai în iubire reciprocă și însoțită de un permanent elan ascendent, recăpătându-și astfel valențele divine pe care le-a avut în integrarea ei dumnezeiască arhetipală, în care nu exista această separare între sexualitate și iubire, ce a fost specifică decăderii în iluzie și în planurile existențiale inferioare, în care energia sexuală a fost folosită într-un mod decadent, doar pentru satisfacerea plăcerilor sexuale, de prea multe ori neavând nimic de a face cu iubirea și în care orice orientare ascendentă ce era menită să refacă contactul cu dumnezeirea a fost pierdută.

Este absolut esențial să se cunoască faptul că folosirea în acest mod a energiei sexuale – fără iubire și orientare ascendentă – duce la închiderea inimii și orientare descendentă a energiilor, fapt care blochează orice progres spiritual. La polul opus – integrarea sublimă a energiei erotice în infinită iubire reciprocă, în cadrul unei relații polare iubit-iubită și însoțită de o permanentă orientare ascendentă a energiilor (elan ascendent) duce la deschiderea plenară a inimii, amplificarea stării de iubire și ascensiunea sufletului către Dumnezeu, ființa putând să-și recunoască cu ușurință natura sa divină, o profundă centrare în suflet și chiar în Spirit producându-se, fiind astfel cu ușurință posibilă atingerea unor stări profunde de comuniune cu Sursa Supremă Absolută, cu Dumnezeu Tatăl.

Un model al unei astfel de integrări divine a relațiilor de iubire este pentru ființele umane terestre exemplu divin demn de urmat al modului în care sunt integrate relațiile de iubire în Telos. Pentru aceasta vezi:

Relaţiile de iubire și sexualitatea în Telos

Misterele lui Isis, numele grecesc al Zeiței, sunt remanența misterelor Zeiței ce au fost aduse în Atlantis de către Rasa centrală cu sute de mii de ani înainte. După interferența dată de acțiunea forțelor întunecate asupra Planetei, după invazia Archonilor acum 26000 de ani, conexiunea perfectă cu aspectul feminin al Sursei a fost pierdută, aceasta conducând și la o formă decăzută de integrare a energiei sexuale, care în timp a devenit atât de obișnuită încât a ajuns să fie considerată normală. Treptat se revine acum la o formă superioară, divină, de integrare a acestei energii, în care nu doar controlul ei prin continența sexuală își spune cuvântul, dar mai ales integrarea ei în infinită iubire divină și permanenta reorientare ascendentă a energiei către Sursa din care provine de altfel vor conduce la un salt absolut necesar trecerii într-o nouă dimensiune.

Trebuie să fim conștienți că nu se poate face trecerea de la o Planetă tridimensională, cu toate manifestările ei specifice, în care nivelul planetar predominant de conștiință este dat de swadisthana chakra (centru sexual de forță), la o Planetă pentadimensională a iubirii, fără o integrare în iubire a energiei sexuale, iubirea căpătând în acest caz mereu noi și noi valențe, de o profunzime și splendoare ce nu sunt încă nici măcar imaginabile pentru ființele de pe Pământ.

O Lume divină în iubire paradisiacă este darul lui Dumnezeu pentru această Planetă, pentru toate ființele care aspiră la aceasta.

Astara a fost o ființă din Sistemul stelar al lui Sirius care a luat asupra sa sarcina de a conserva prezența Zeiței pe suprafața Planetei în ultimul ciclu de 26000 de ani. Ea a fost cunoscută ca Asset la egipteni și Isis la greci, acestea fiind numele cele mai cunoscute acum. Școlile de mistere egiptene s-au străduit să păstreze liniile principale ale Școlilor de mistere atlantiene cât mai pur cu putință, acestea fiind preluate apoi și de Școlile de mistere greco-romane. Ca elemente principale ele includeau următoarele:

  • Existența planului divin al Creației al Luminii și Iubirii pure unde nicio umbră de întuneric nu poate exista, și tehnici de a accesa acest plan la nivelul conștiinței;
  • Imortalitatea Sufletului/Spiritului și calea de reîntoarcere la Spirit;
  • Modalitatea de a evita Archonii și de a ajunge la tărâmurile Luminii după moarte;
  • Modalitatea de a întrupa prezența Zeiței și de a deveni o întrupare vie a aceste prezențe divine în viața și acțiunile zilnice;
  • Misterele ținuturilor de lumină subpământene;
  • Misterele uniunii sacre (hieros gamos).

Aceste mistere erau predate doar inițiaților, în timp ce masele o adorau pe Isis ca Zeitate personificată, Divinitate protectoare în timpuri problematice.

Ne aflăm acum într-o perioadă de mari transformări planetare și tocmai de aceea este vital și stringent necesar să răspundem apelului divin lansat de Zeiță de a permite întruparea și manifestarea aspectelor divine ale iubirii pure necondiționate, cu toate formele sale de manifestare, ce vor face să renască armonia, echilibrul și misterul fascinant al iubirii dumnezeiești în toată splendoarea ei nebănuită încă, care să conducă la o nouă fază evolutivă în care IUBIREA ÎNSEAMNĂ RECUNOAȘTEREA ESENȚEI DIVINE MANIFESTATE ÎN TOATĂ SPLENDOAREA EI!

Fie ca Lumina și Iubirea să învingă!