GALACTIC CODEX

Galactic Codex

Planeta Pământ este printre ultimile planete din acest Univers aflată sub ocupația forțelor întunericului, ultimile relicve ale războaielor galactice care au făcut ravagii prin galaxie timp de milioane de ani.

Odată ce galxia a fost eliberată de rețeaua forțelor întunecate, Forțele Luminii au evoluat de la o forță militară creată ca o necesitate urgentă de a apara libertățile de bază ale ființelor conștiente, către o societate galactică și cosmică armonioasă. Cum ființele din cadrul Confederației Galactice au evoluat spiritual și au format alianțele și uniunile lor cu Maeștrii ascensionați, ele au descoperit un codex interior care reglează toate relațiile interne dintre ființele de Lumină, precum și relaționarea lor cu Forțele întunecate și planetele ocupate. Acest codex este numit Codexul Galactic (Galactic Codex) și reprezintă baza legală pentru toate acțiunile Confederației din această galaxie sau din altele. Acest Codex nu este un set rigid de legi exterioare, ci un cod sistematizat al eticilor interioare al tuturor sufletelor de lumină pe care toate ființele de Lumină îl acceptă prin liberul lor arbitru deoarece reflectă Adevărul lor interior.

Vom prezenta in continuare Codexul Galactic intr-o formă care este de înțeles unei game largi de ființe trezite din societatea umană.

Secțiunea I: Legea Grației Divine

Fiecare ființă conștientă are un drept inalienabil și necondiționat la o experiență de viață pozitivă.

Pentru a explica Secțiunea I trebuie să înțelegem că suferința și durerea nu au nici o valoare în societatea galactică eliberată de sub influența forțelor întunecate și a altor aspecte ale anomaliilor cosmice. A acorda o anumită valoare durerii, suferinței și sacrificiului, ca parte a unei experiențe de creștere spirituală, costituie o parte a programării făcute de Forțele întunericului pentru a supune mai ușor populația planetelor ocupate.

Experiența de viață pozitivă necondiționată a fiecărei ființe conștiente în Universul eliberat este garantată de conexiunea interioară a fiecărei ființe vii cu Sursa Supremă și întărită de puterea Maeștrilor ascensionați asupra materiei care le permite să asiste toate ființele vii în aspirațiile lor către Sursă și le înzestrează cu cele necesare vieții. Viața nu a fost niciodată menită pentru munca din greu și lupta pentru planul material, ci mai curând pentru a fi o călătorie plină de bucurie și creativitate. Diferitele subsecțiuni ale Secțiunii I aduc reglementări în ceea ce privește întreaga viață într-un Univers eliberat și în ceea ce privește relațiile dintre ființele de Lumină, astfel încât să nu existe niciodată aspecte conflictuale.

Să explicăm acum subsecțiunile:

Secțiunea I/1: Fiecare ființă conștientă are un drept inalienabil și necondiționat la abundența fizică și spirituală.

Această subsecțiune garantează o experiență de viață pozitivă pentru fiecare ființă din Universul eliberat. Maeștrii Ascensionați furnizează toate necesitățile vieții și tot ceea ce este necesar pentru bogăția și frumusețea materială și spirituală, utilizând puterea pe care o au asupra materiei Universului eliberat.  

Secțiunea I/2: Fiecare ființă conștientă are un drept inalienabil și necondiționat la Ascensiune.

Această subsecțiune explică modul în care Maeștrii Ascensionați își folosesc înțelegerea lor profundă asupra modalităților spirituale ale Ascensiunii și ajută toate ființele care prin liberul lor arbitru aleg Ascensiunea, prin utilizarea Focului alchimic al transmutării.

Secțiunea I/3: Fiecare ființă conștientă are un drept inalienabil și necondiționat de a fuziona cu alte ființe, în concordanță cu poziția sa în Familia sufletului său.

Această subsecțiune este un instrument de regularizare a tuturor relațiilor în cadrul Familiei Sufletului. El garantează fuziunea ființelor de polarități opuse (a sufletelor gemene, suflete pereche) și aliniamentul tuturor celorlalte ființe, indiferent de starea lor de dezvoltare și condițiile exterioare.

Secțiunea I/4: Fiecare ființă conștientă are un drept inalienabil la toate informațiile.

Această subsecțiune este o garanție a faptului că toate ființele primesc toate fragmentele de informație de care au nevoie pentru a înțelege rolul lor în Univers, perspectivele mai înalte de evoluție și toate celelalte cunoștințe de care au nevoie pentru deciziile, creșterea și bunăstarea lor. Toate aceste date le sunt furnizate de către Maeștrii Ascensionați sau alte ființe care supervizează evoluția diferitelor rase și civilizații.

Secțiunea I/5: Fiecare ființă conștientă are un drept inalienabil și necondiționat la libertate.

Această subsecțiune afirmă că fiecare ființă are un potențial nelimitat de creștere și experiență de viață. Deoarece toate ființele din Universul eliberat crează doar aspecte positive, libertatea lor nu se opune niciodată libertății altor ființe.

Secțiunea II: Legea separării Părților conflictuale

Fiecare ființă conștientă are un drept inalienabil și necondiționat să fie separată și protejată de acțiunile negative ale altor ființe conștiente.

Această secțiune reglează condițiile în acele sectoare ale Universului care tocmai au fost eliberate de sub influența Forțelor întunecate, dar nu au fost acceptate încă în Confederație. Ea stipulează că Forțele Luminii separă întotdeauna părțile aflate în conflict pentru a le proteja de a-și face rău mutual una celeilalte. Apoi Forțele Luminii mediază conflictul până când el este rezolvat. Această secțiune este adesea utilizată pentru a pune capăt războaielor și altor conflicte armate.

Secțiunea III: Legea Echilibrului

Fiecare ființă conștientă care a ales să trăiască și să acționeze împotriva principiilor Codexului Galactic și refuză sau nu este capabilă să le accepte acum și să echilibreze consecințele acțiunilor trecute va fi dusă pe Soarele Central, restructurată în esența sa elementală de bază și va începe un nou ciclu de evoluție reîmprospătată.

Această secțiune reglează relațiile dintre Forțele Luminii și Forțele întunericului. Atunci când sunt înfrânte, ființelor care aparțin Forțelor întunericului li se dă oportunitatea de a accepta Codexul Galactic, și de a face tot ce le stă în putință pentru a corecta greșelile pe care le-au făcut și a trăi după accea în mod pozitiv. Dacă acceptă, sunt duse pe Soarele Central, personalitățile și esența sufletului lor sunt restructurate prin intermediul Focului Electric și scânteia lor divină începe un nou ciclu de evoluție.

Secțiunea IV: Legea intervenției

Confederația Galactică are un drept inalienabil și necondiționat de a interveni în toate situațiile în care Codexul Galactic este violat, indiferent de Legile locale.

Această secțiune descrie politica Forțelor Luminii în ceea ce privește planetele ocupate. Confederația își rezervă dreptul de a intervene în toate zonele, civilizațiile, planetele și sistemele solare în care Codexul Galactic este violat. Ea are dreptul de a face aceasta indiferent de poziția civilizațiilor locare cu privire la această intervenție. Ea are intotdeauna dreptul de a utiliza toate mijloacele pașnice de educație și reglare a conflictelor. Dacă se atinge o masă critică de principii ale Codexului Galactic ce sunt violate, ea are dreptul de a utilize forța militară. Cazuri speciale constituie planetele aflate sub ocupația Forțelor Întunericului. De obicei Forțele Întunericului iau ostatică populația locală pentru a impiedica progresul Forțelor Luminii. Pe Pământ au amenințat cu război nuclear dacă Forțele Luminii vor interveni. Acesta este motivul principal pentru care Forțele Luminii nu au eliberat încă această planetă (și nu așa-numita noi-nu-intervenim-deoarece-respectăm-liberul-arbitru, doar-vom-privi-cum-suferința-merge-până-la-absurd). Ca în orice altă situație în care există ostatici, aceasta necesită multe negocieri abile și o abordare plină de tact. Această situație este acum rezolvată și planeta Pământ va fi eliberată în curând.

Secțiunea IV/1: Fiecare ființă conștientă are un drept inalienabil și necondiționat de a apela Confederația Galactică atunci când are nevoie și Confederația Galactică are dreptul de a o asista, indiferent de legile locale.

Această subsecțiune conferă o bază legală de intervenție și asistență pentu toți ostaticii Forțelor Întunericului. Forțele Luminii vor face întotdeauna tot ce le stă în putință pentru a asista (ajuta) și a îmbunătăți condițiile de viață ale tuturor ființelor conștiente, chiar și pe Pământ. Situația de pe Pământ indică ascendentul pe care îl are întunericul asupra Luminii aici, pe această planetă. Din fericire, acest lucru se modifică acum.

Secțiunea IV/2: Confederația Galactică are un drept inalienabil și necondiționat de a implementa Codexul Galactic și de a cuceri teritoriile în care Codexul Galactic a fost violat prin intermediul forțelor militare dacă este necesar.

Această subsecțiune conferă o bază legală pentru eliberarea planetelor ocupate prin intermediul Forțelor militare. Forțele militare galactice ale Confederației îndepărtează și acordă asistență în îndepărtarea reprezentanților Forțelor întunericului și eliberarea ostaticilor. Apoi alte forțe ale Confederației Galactice vor ghida procesul de acceptare al Planetei în Confederație, prin instruirea populației locale.

Poate că unele ființe umane consideră că Confederația nu are nici un drept să intervină și aceste ființe umane au dreptul să-și rezolve problema ele singure. Aceasta pur și simplu nu este adevărat. Multiplele războaie de pe Planetă și abuzul constant asupra drepturilor de bază ale omului au dovedit că umanitatea nu este capabilă sa facă față singură situației în care se află. Așadar este mult mai bine să primescă gardieni înțelepți care să o ghideze.  Confederația Galactică va acorda asistență în înlocuirea întunecaților stăpânitori curenți și ale păpușilor Forțelor Întunericului pe care umanitatea, în inconștiența sa, i-a invitat cu mult timp înainte în Atlantida. Atunci Codexul Galactic va deveni în final codul etic universal al întregului Univers și nu va mai exista întuneric.