Invocație a Luminii Ascensiunii Cosmice

Invocație a Luminii Ascensiunii Cosmice 💛🌏💛

Preaiubită Glorioasă Prezență Eu SUNT, Lumina sufletului meu., fie ca Lumina Ascensiunii Cosmice și a Iubirii Divine să se reverse în sufletul meu și pe Pământ ca Lumina a o mie de Sori pentru a impregna Pământul, toate ființele și multiplele sale regate.
Fie ca toată negativitatea, iluzia și karma să fie transmutate de această Lumină a Ascensiunii Cosmică a lui Dumnezeu care nu dă greș niciodată!
Fie ca Măreața Epocă de Aur a iluminării, a iubirii, a păcii, a frăției și a prosperității pentru toți să fie stabilită acum pe iubita noastră Planetă prin acțiunea acestei Mărețe Lumini a Ascemsiunii!
Prin autoritatea Preaiubitei mele Prezemțe mele EU SUN T, a Luminii Tatălui / Mamei Dumnezeu și prin autoritatea întregului Spirit al Marii Frății Albe afirm:
În calitate de Fiu/ Fică al lui Dumnezeu, cer să fie eliberată acum acțiunea Luminii a o mie de sori pe această iubită Planetă pentru transformarea imediată a Pământului în „Steaua Strălucitoare” care este predestinată să fie și pentru ridicarea umanității în Libertatea eternă în Tărâmurile Luminii și ale Perfecțiunii Divine.
Solicit ca Lumina necesară pentru a manifesta Împărăția lui Dumnezeu pe Pământ, așa cum este în Ceruri, să fie eliberată acum, fără limită, până când totul este înălțat în Lumină și eliiberat.
Și așa este, preiubiă Prezențăt EU SUNT!
(Repetațiaceastă invocație de trei ori sau de câte ori vă simțiți ghidați. Construiți un impuls mai mare de Lumină de fiecare dată când repetați aceasta și sau toate celelalte toate rugăciuni).
Din lucrarea Rugăciuni către cele Șapte Flăcări Sacre.