Revelațiile lui Saint Germain cu privire la Noua Epocă de Aur Viziunea Noului Pământ

Revelațiile lui Saint Germain cu privire la Noua Epocă de Aur

Viziunea Noului Pământ

Scurtă notă explicativă: acest fragment face parte din cartea: SAINT GERMAIN – MESAJ CĂTRE UMANITATE; AVEȚI PUTEREA A O MIE DE SORI, carte care a fost realizată integral sub îndrumarea și ghidarea directă a lui Saint Germain. A fost dorința Sa ca această carte să se încheie cu această Profeție, ce conține revelațiile Sale cu privire la Noua Epocă de Aur a umanității. Toate aceste aspecte, ce au fost revelate într-o grandioasă viziune, se vor petrece pe parcursul următorilor 2000 de ani.
Din vastitatea Spiritului Infinit întregul Univers îmi apare proiectat pe Pământ, spațiul akashic conținând Vidul infinit și nenumăratele Galaxii, peste care se proiectează grandioasă imaginea simbolică a lui Dumnezeu Tatăl (așa cum este El reprezentat uneori ca un bătrân cu părul și barba albe, îmbrăcat în întregime în alb) – simbol al coborârii dumnezeirii pe Pământ. Treptat imaginea Tatălui Ceresc se contopește cu imaginea lui Saint Germain, într-o revelare deplină a identității totale cu această manifestare grandioasă a Sa. Ființa lui Saint Germain devine atunci ca o coloană uriașă ce unește Pământul cu Cerul, mai precis cu Sursa/ Creatorul. Picioarele lui Saint Germain se sprijină pe Pământ, iar capul Său este una cu Cerul. Treptat prin intermediul Său, prin coloana uriașă de energie a Ființei Sale de Lumină, Pământul este înălțat la propriu în Noua Epocă de Aur; frecvența sa de vibrație este în continuă creștere și simultan cu aceasta văd Pământul înălțându-se prin coloana de Lumină a Ființei Sale Cosmice. Lumina aurie învăluie întregul Pământ, poziționat acum în partea de sus a Coloanei de Lumină constituită de Ființa lui Saint Germain. Totul devine auriu pe Noul Pământ, scăldat inefabil în această Lumină de aur, prezentă atât interior, în ființele umane, cât și exterior, umplând totul.
Îmi simt Inima umplându-se de dumnezeire, într-o revărsare infinită de grație, și din ea emană valuri, valuri de energie divină ce se propagă continuu peste tot. Ființa mi se expansionează nesfârșit, pierzându-și consistența materială, devenind una cu spațiul, un spațiu multidimensional al conștiinței, în această unificare cu totul. Sunt doar un releu, prin care Divinitatea se manifestă, desăvârșindu-și opera planetară, învăluind totul în energie divină și îndumnezeind totul.
În noua Lumină își face apoi apariția o altă Ființă de Lumină – o coborâre (întrupare) Divină în manifestare, a unui Alt Fiu al lui Dumnezeu, a cărui imagine îmi apare clar, cu părul blond revărsat în bucle pe spate, având barba de un blond ceva mai închis. Uimitor este faptul că nu am sentimentul unei rezonanțe distincte, specifice unui anumit spirit întrupat, ci mai curând pare a fi o unificare a mai multor rezonanțe divine, alcătuind o Ființă Divină de excepție, ce întrupează un fel de prezență atotcuprinzătoare, alcătuită din Atributele Dumnezeiești ale mai multor Ființe Divine simultan, un fel de cumulare grandioasă a tuturor Mesiașilor prorociți și așteptați de toate religiile Lumii simultan. Treptat acestei Ființe divine i se alătură imaginea (Prezența) lui Saint Germain, uneori în paralel cu ea, alteori unificată cu ea, dar oricum mereu prezentă, susținătoare, călăuzitoare, protectoare.
Treptat sub acțiunea acestei Prezențe Divine întregul Pământ devine iluminat, nu doar scăldat la propriu în Lumina Divină, ci și la nivel de Conștiință – înglobând Lumina și făcând loc manifestării plenare pe Pământ a Conștiinței iluminate.
Ființa mea este martoră la o nouă ridicare a frecvenței de vibrație, mereu mai înalte, trecându-se treptat prin frecvența de vibrație a Atlantisului – și Noul Atlantis se ridică, făcându-și din nou apariția, apoi prin frecvența de vibrație a Lemuriei și Noua Lemurie se ridică; totul este foarte mult înălțat. Totul devine de o măreție fără seamăn, ce întrece cu mult Epocile de Aur trecute, într-o înălțare fără precedent.
Văd apoi un portal uriaș care se deschide, având dimensiuni comparabile cu cele ale Planetei în diametru, portal deschis către spații și dimensiuni superioare, de comunicare cu totul, cu întregul Multivers (multidimensional), către planuri și dimensiuni superioare necunoscute la ora actuală pe Pământ.
Și apoi copleșitoarea prezență a Mamei Divine și bucuria nesfârșită ce însoțește coborârea Prezenței Sale divine pe Pământ, înglobând și cuprinzând în Ființa Sa Divină totul, atotcuprinzător, într-o manifestare copleșitoare a Sa, reamintind de manifestarea Ei lemuriană, reechilibrând și armonizând totul cu prezența Ei atât de minunată.
Văd apoi coborârea pe Noul Pământ a mai multor Ființe (Spirite) angelice ce se întrupau aici, devenind locuitorii Noului Pământ, devenit un Paradis iluminat – Paradisul pierdut de altădată (Celebra Grădină a Edenului) este restabilit pe Pământ.
Întregul Pământ este complet transformat, totul este diferit, nu doar ca aspect, ci și ca expresie de manifestare, căci este o împletire greu de descris în cuvinte, pentru că nu există ceva asemănător pe Pământ în momentul prezent, spațiul fizic pare a se împleti cu spațiul infinit, fiind totodată umplut de conștiință. În fiecare punct al spațiului finitul se contopește în mod inefabil cu infinitul, reflectând aceeași contopire inefabilă ce există la nivelul Conștiinței, între Conștiința individuală și cea universală.
NOUL PĂMÂNT ESTE CU ADEVĂRAT UN PARADIS BINECUVÂNTAT ÎN CARE LUMINA A TRIUMFAT!
Nicolas Dayzus & Uma Kumari
Duminica 15 aug, 20.30- 21.30 Meditatie de comuniune cu Saint Germain pentru ridicarea frecventei de vibratie a tuturor fiintelor de pe Terra, cu participarea si sustinerea Lui directa 🙏💜🌏💜