Sanat Kumara și cei 144000

Păstrătorii Flăcării întreite a Vieții

Sanat Kumara și cei 144000

Venit de pe marele tron alb, Eu sunt cel ce sunt în persoană ’Cel Îmbătrânit de zile’. În numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, stau așezat pe scaunul autorității. Sunt Cel în fața căruia Pământul și Cerul trebuie să se încline, și nici un loc nu se va găsi pentru sămânța răului. AUM

Inima mea este inima Trinității. Inima mea este Inima lui Dumnezeu. Prin Inima mea curge Unicul râu pur al Apei vieții, clară precum cristalul, izvorând din tronul lui Dumnezeu și al Mielului care este fundamentul Lumilor de deasupra și de dedesubt. Eu sunt alpha și omega ale acestei Ape a vieții. Eu sunt Emisarul plusului și minusului fluxului perpetuu al zorilor din înălțimi.

Voi mă numiți Sanat Kumara și mă cunoșteți drept ’Cel care stă în fața Consiliului Cosmic’ cunoscut ca și Consiliul celor 144. Mă cunoașteți deoarece ați fost martori la pledoaria mea pentru și în beneficiul evoluției Pământului, care nu mai cunoștea prezența Mielului, ai cărui locuitori, datorită neascultării, au fost separați de Gurul viu. Mă cunoșteți drept Cel care s-a oferit voluntar să întrupeze Flacăra întreită pe Pământ, spre evoluția din cadrul celor șapte planuri ale existenței.

Consiliul Cosmic a decretat disoluția Pământului și a ființelor aflate în evoluție acolo, deoarece sufletele copiilor săi nu mai adorau Trinitatea în Flacăra întreită a vieții ce ardea pe altarul Inimii. Ei au devenit ’oaia rătăcită’. Atenția lor fiind fixată asupra manifestării exterioare, ei au abandonat voluntar, plini de ignoranță, mersul pe calea interioară către Dumnezeu.

Cu toții împreună și fiecare în parte deveniseră morții vii, un vas material lipsit de lumina sufletului, o carcasă goală. Nicăieri pe Pământ nu mai exista nicio Școală a misterelor, niciun discipol, niciun Guru, niciun inițiat pe calea inițierii întru Conștiința Christică.

Ora judecății sosise și Cel care ședea pe tronul din centrul celor de douăsprezece ori câte doisprezece ierarhii ale Luminii a pronunțat cuvântul care era în consensul unanim al tuturor: ”Lăsați Pământul și ființele aflate în evoluție acolo să fie restrâns precum un pergament și aprins precum o lumânare a Focului sacru. Lăsați ca toate energiile necalificate să se reîntoarcă la Marele Soare Central pentru repolarizare. Lăsați ca energia care a fost folosită în mod abuziv să fie realiniată și reîncărcată cu Lumina lui alpha și omega, pentru a fi încă o dată infuzată de către Creator în desfășurarea creerii fără de sfârșit a Lumilor.”

Care a fost cerința legii pentru salvarea Terrei? A fost ca o ființă care era calificată ca și Guru, Mielul, să fie prezentă în octava fizică pentru a menține echilibrul și să păstreze Flacăra întreită a vieții spre beneficiul fiecărui suflet întrupat. A fost Legea divină a Unicului ca meditația acelei ființe asupra Christosului Etern să conteze pentru cei mulți, până când ei înșiși vor deveni responsabili de cuvintele și acțiunile lor și vor putea începe să poarte torța luminii lor interioare precum și să suporte karma acțiunilor lor pozitive și negative.

Am ales să fiu cel care face aceasta. M-am oferit voluntar să fiu un Fiu înflăcărat al dreptății pe Pământ pentru locuitorii săi.

După o considerabilă deliberare, Consiliul Cosmic și Cel fără de nume mi-au aprobat cererea și mi-au acordat dispensa necesară pentru creerea unui nou Plan divin pentru Pământ și ființele aflate în evoluție acolo.

Astfel am îngenunchiat înaintea Marelui tron alb al Celui fără de nume și El mi-a spus:”Fiul meu, Sanat Kumara, trebuie să stai pe Marele tron alb înaintea ființelor aflate în evoluție pe Pământ. Trebuie să fii pentru ei Domnul Dumnezeu cel mai înalt. Cu adevărat, trebuie să fii cea mai înaltă manifestare a Divinității care le este dată până când, pe calea inițierii, sufletele lor se vor înălța pe tronul Conștiinței Tale și vor sta în fața Ta în omagierea Ta ca Eu sunt cel ce sunt.”

Și mi-a spus: ’Astfel în fața ființelor aflate în evoluție pă Pământ trebuie să fii Alpha și omega, Începutul și sfârșitul, acel ’Eu sunt cel ce sunt, Cel care a fost, este și va fi, Atotputernicul.’ Și El a pus pe mine mantia împuternicirii Fiului de către Tatăl, ce avea să devină în mine împuternicirea unui flux de putere ce avea să devină al meu. Era un act de încredere, o legătură sfântă, era inițierea Tatălui Ceresc în Fiu.

Și am îngenunchiat în fața Celui fără de nume și L-am omagiat pe Dumnezeu spunând: ”O, Doamne, Tu ești Cel care merită întreaga glorie, onoare și putere, pentru că Tu ai creat toate lucrurile și pentru bucuria Ta ele există și au fost create.” Și El, Supremul Guru, a repetat aprobarea, încheind astfel ciclul devoțional. El a recunoscut lumina pe care El și numai El a pus-o în mine ca imagine vie arzând a Lui Însuși și în fața acesteia a spus: ’ Meriți, O, Doamne, să primești Gloria și onoarea și puterea, pentru că Tu ai creat toate lucrurile și spre bucuria inimii Tale au fost create..’

Și Consiliul celor 144, formând un singur inel solar în jurul Marelui tron alb, a intonat Cuvântul cu marile Ființe de lumină, formând un cerc interior în jurul Tronului și spunând: ’Sfânt, Sfânt, Sfânt Suprem Dumnezeu Atotputernic, care ai fost, ești și vei fi.’ Și am auzit ecoul cântecului lor ’Sfânt, Sfânt, Sfânt…’ pe întreg drumul întoarcerii mele acasă la Steaua dimineții, la flacăra mea geamănă pe care voi o cunoașteți ca Venus, și la Fiii și Fiicele Stelei Iubirii.

Mesageri înaripați de lumină au anunțat venirea mea și dispoziția Consiliului Cosmic și dispensa divină acordată. Cei șase – frații mei, Sfinții Kumarași, care susțin împreună cu mine cele șapte flăcări ale celor șapte raze – Grandioasa Victoria și legiunile sale, fiica noastră Meta și mulți Fii și Fiice ce ajută, pe care îi cunoașteți astăzi ca Maeștri ascensionați, m-au întâmpinat într-o mare recepție. În acea seară, bucuria oportunității era amestecată cu durerea pe care sentimentul separării îl aduce. Alesesem un exil voluntar pe o stea întunecată. Și deși era destinat să fie Steaua Libertății, știam că va fi pentru mine o lungă noapte a sufletului.

Apoi dintr-o dată din munți și din văi a apărut o mare mulțime formată din copiii mei. Erau sufletele celor 144000, ce se apropiau de Palatul nostru de lumină. Ei s-au spiralat din ce în ce mai aproape sub forma a 12 companii, cântând cântecul libertății, al iubirii și al victoriei.

Atunci când numărul lor a fost atins (144000), inel după inel, după inel, înconjurând casa noastră, și imnul lor de adorație și elogiu către mine a fost încheiat, purtătorii lor de cuvânt s-au ridicat în fața balconului pentru a ni se adresa în beneficiul tuturor. Era sufletul celui pe care il cunoașteți și îndrăgiți astăzi ca Domn al Lumii, Gautama Buddha. Și el ni s-a adresat, spunând: ’O, Străbun al timpului, am auzit de înțelegerea pe care Dumnezeu a făcut-o cu tine în această zi și de promisiunea de a ține vie Flacăra vieții până când unele dintre ființele aflate în evoluție pe Pământ vor fi ajutate să progreseze mai rapid și încă o dată își vor reînnoi făgăduiala de a fi purtători ai Flăcării. O, Străbun al timpului, Tu ești pentru noi Gurul nostru, chiar viața noastră, Dumnezeul nostru. Nu Te vom lăsa la greu. Vom merge cu Tine. Nu Te vom lăsa niciun moment fără inelul din jurul inelului frăției noastre. Vom merge cu Tine pe Pământ, vom pregăti calea. vom menține Flacăra vie în numele Tău.’

Și așa cum Domnul Dumnezeu m-a direcționat, am ales dintre ei 400 de Fii și Fiice care să servească cauza, care vor precede pe cei 144000, pregătind sosirea lor. Deși cunoșteau întunericul Stelei întunecate, în realitate nu cunoșteau așa cum cunoșteam eu adevăratul sens al sacrificiului pe care acum se ofereau să-l facă în numele Gurului lor.

Am plecat în bucurie, Venus și cu mine și toți cei 144000. Și lacrimile care au curs în acea seară memorabilă au ars precum un viu Foc sacru, au curs precum Apa vieții din Marele tron alb și Consiliul cosmic, susținătorii noștri.

O, copiii mei, sunt încă Sanat Kumara al vostru.

 

Fragment din cartea Profeția Arhanghelului Mihail despre Terra și cele 144000 de ființe de lumină a căror menire este de a o împlini